Identifikace materiálu
Čj. OVA 1476/13 PID KORN9DKEX8SE
Čj. předkladatele 122/2013-120-ORG2 Datum autorizace 18.11.2013
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova komunikace; poplatky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Změna legislativy EU
Popis Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.1.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 18 ze dne 8.1.2014
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(41 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.11.2013 – 9.12.2013 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9FBGYL46.doc 38 kB 15.1.2014
Průvodní dopis pd_KORN9FBGYL46.doc 48 kB 15.1.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk