Identifikace materiálu
Čj. OVA 43/14 PID KORN9D2D6HBH
Čj. předkladatele 14/2013-510-LD Datum autorizace 12.11.2013
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava silniční a dálniční; přestupky
Oblast práva Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Naplnění zákonného zmocnění
Popis Navrhované nařízení vlády provádí zmocnění v § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění zákona č. 233/2013 Sb. Nařízení vlády specifikuje návykové látky a stanovuje jejich mezní koncentrační hodnoty v krvi, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.3.2014 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.2.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 117 ze dne 26.2.2014
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.11.2013 – 3.12.2013 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9GXCXQO7.doc 35 kB 10.3.2014
Průvodní dopis pd_KORN9GXCXQO7.doc 38 kB 10.3.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk