Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
16.10.2013 09:18
 
MŽP 68065/ENV/13 pd_KORN9CJAKKDO.docx
pr_KORN9CJAKKDO.docx
40 kB
15 kB
14.10.2013 10:00
 
MO 1937/2013-1140
14.10.2013 09:58
 
MO 1936/2013-1140
10.10.2013 13:59
 
MSP 721/2013-LO-SP pd_KORN9C6GGM88.doc
pr_KORN9C6GGM88.doc
42 kB
34 kB
10.10.2013 12:30
 
MV MV-117879/LG-2013 pr_KORN9CBGBYBE.docx
28 kB
9.10.2013 14:43
 
UPV 2013/D061227/10
9.10.2013 13:15
 
MK MK-S 11351/2013 OLP
9.10.2013 13:14
 
MZE 63521/2013-MZE-12153 pd_KORN9C9JWTBG.docx
pr_KORN9C9JWTBG.docx
32 kB
16 kB
9.10.2013 12:22
 
MŠMT MSMT-39292/2013-2 pd_KORN9C3GFWC6.docx
pr_KORN9C3GFWC6.docx
34 kB
22 kB
9.10.2013 09:42
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORN9CBAZVBC.doc
68 kB
8.10.2013 14:14
 
MZD 34509/2013
8.10.2013 13:06
 
MZV 116716/2013-OPL pd_KORN9C5HTBW9.doc
195 kB
8.10.2013 10:12
 
ÚVČR - VÚV 12440/2013-KVÚ pd_KORN9CABN288.pdf
pr_KORN9CABN288.pdf
17 kB
36 kB
7.10.2013 17:01
 
MD 292/2013-510-LV/3 pd_KORN9C4EBYIU.doc
48 kB
7.10.2013 15:28
 
ČNB 2013/3130/1
7.10.2013 15:23
 
MPO 40346/13/51300/01000 pr_KORN9C5C4XIU.doc
62 kB
7.10.2013 15:10
 
MMR 30442/2013-31 pd_KORN9C9HFE7T.pdf
pr_KORN9C9HFE7T.docx
335 kB
169 kB
7.10.2013 12:10
 
MPSV 2013/62104-51
7.10.2013 08:52
 
ÚVČR - KML 12438/2013-OVL pd_KORN9C9A3CPB.doc
pr_KORN9C9A3CPB.doc
36 kB
48 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk