Identifikace materiálu
Čj. OVA 1337/13 PID KORN9BVF7JXD
Čj. předkladatele MF-99065/2013/32-3203 Datum autorizace 25.9.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova duševní vlastnictví
Oblast práva Občanské právo/Duševní vlastnictví a autorské právo
Důvod předložení plán legislativních prací vlády; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 608/2013 ze dne 12. června 2013
Popis Materiál obsahuje návrh doprovodného zákona k návrhu zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní správy České republiky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 268 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 506 ze dne 2.7.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.9.2013 – 9.10.2013 Adresa připomínek danova.legislativa@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LZDLNV7.doc 24 kB 18.7.2014
Materiál ma_KORN9LZDLNV7.doc 78 kB 18.7.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9LZDLNV7.doc 56 kB 18.7.2014
Průvodní dopis pd_KORN9LZDLNV7.doc 29 kB 18.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk