Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
14.10.2013 09:52
 
MO 1936/2013-1140
10.10.2013 13:56
 
MSP 722/2012-LO-SP pd_KORN9C6GF2GU.doc
pr_KORN9C6GF2GU.doc
52 kB
28 kB
10.10.2013 12:29
 
MV MV-117891/LG-2013 pr_KORN9CBGGKY0.docx
36 kB
9.10.2013 14:33
 
UPV 2013/D061224/10 pd_KORN9CBGQBOG.pdf
pr_KORN9CBGQBOG.doc
46 kB
32 kB
9.10.2013 13:15
 
MK MK-S 11356/2013 OLP
9.10.2013 13:14
 
MZE 63517/2013-MZE-12153 pd_KORN9C9JYHMH.docx
32 kB
9.10.2013 09:57
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACK9CBBCJP6.doc
68 kB
9.10.2013 08:50
 
ÚVČR - KML 12441/2013-OVL pd_KORN9CBA2AWJ.doc
pr_KORN9CBA2AWJ.doc
32 kB
46 kB
8.10.2013 14:14
 
MZD 34510/2013 pr_KORN9CA9LD4X.docx
19 kB
8.10.2013 12:58
 
MZV 116712/2013-OPL pd_KORN9C5HSRST.doc
195 kB
8.10.2013 10:14
 
ÚVČR - VÚV 12443/2013-KVÚ pd_RACK9CABNRBG.pdf
pr_RACK9CABNRBG.pdf
16 kB
60 kB
8.10.2013 09:17
 
MŽP 68067/ENV/13
7.10.2013 17:01
 
MD 293/2013-510-LV/3 pd_KORN9C4EDYIP.doc
pr_KORN9C4EDYIP.docx
50 kB
21 kB
7.10.2013 15:30
 
ČNB 2013/3131/1
7.10.2013 15:27
 
MMR 30441/2013-31 pd_KORN9C9HSCP1.pdf
326 kB
7.10.2013 14:50
 
MŠMT MSMT-39263/2013-1
7.10.2013 12:07
 
MPSV 2013/62124-51 pr_KORN9C6B23HK.docx
20 kB
4.10.2013 14:01
 
MPO 40347/13/51300/01000 pr_KORN9C5C5NLJ.doc
58 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk