Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
25.9.2013 14:56
 
MV MV-107437/LG-2013
23.9.2013 13:15
 
MK MK-S 10326/2013 OLP
20.9.2013 12:57
 
MF MF-84053/2013/06-1903 pd_KORN9BQEURH8.doc
89 kB
20.9.2013 11:05
 
MŽP 61690/ENV/13
20.9.2013 10:48
 
MD 260/2013-510-LV/2 pd_KORN9BMJ2VJO.doc
48 kB
19.9.2013 14:11
 
MSP 645/2013-LO-SP
19.9.2013 12:59
 
MZV 113923/2013-OPL pd_RACK9BHH564E.doc
192 kB
19.9.2013 12:28
 
ČNB 2013/2809/1
18.9.2013 11:53
 
MO 1702/2013-1140
18.9.2013 11:00
 
MŠMT MSMT-35563/2013
17.9.2013 14:44
 
MZD 31210/2013
17.9.2013 10:32
 
MMR 28096/2013-31 pd_KORN9BMC2HYR.pdf
324 kB
17.9.2013 08:40
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORN9BM9UECD.doc
31 kB
12.9.2013 11:20
 
ÚVČR - KPV 11456/2013-OKK
9.9.2013 09:08
 
ÚVČR - KML 11458/2013 - RSl pd_KORN9BDADEHK.doc
pr_KORN9BDADEHK.doc
26 kB
33 kB
6.9.2013 12:29
 
ÚVČR - VÚV 11461/2013-KVÚ
4.9.2013 10:20
 
MPSV 2013/56660-51

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk