Identifikace materiálu
Čj. OVA 1132/13 PID KORN9B6B7KIC
Čj. předkladatele 31176/13/42000/01000 Datum autorizace 2.9.2013
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova děti a mládež; chemické látky; ochrana spotřebitele; zdraví
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele; Hospodářství a ekonomika/Technické normy
Důvod předložení Návrh je nutné přijmout z důvodu adaptace právního řádu ČR na nařízení Komise (EU) č. 681/2013
Popis Nařízení 681/2013 snižuje z důvodu vyšší ochrany zdraví dětí přípustné limity barya v hračkách. Vnitrostátní předpisy je nutno novelizovat, aby byl odstraněn rozpor s nařízením 681/2013. Z tohoto důvodu musí být přijata novela nařízení č. 86/2011 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.10.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.10.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 793 ze dne 23.10.2013
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(40 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.9.2013 – 23.9.2013 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9CSDU7L0.docx 24 kB 25.10.2013
Průvodní dopis pd_KORN9CSDU7L0.docx 23 kB 25.10.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk