Identifikace materiálu
Čj. OVA 910/13 PID KORN97KGMG4K
Čj. předkladatele 15176/2013 Datum autorizace 13.5.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova ochrana veřejného zdraví
Oblast práva
Důvod předložení Hlavním cílem návrhu novely je uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem a kontrolním řádem upraveným zákonem č. 255/2012 Sb. Z platného znění zákona se tedy vypouští nedůvodné odchylky od správního a kontrolního řádu, mění se terminologie a zavádí se institut opatření obecné povahy.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.10.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 270 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 502 ze dne 2.7.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.5.2013 – 10.6.2013 Adresa připomínek Jana.Kolarikova@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9M5CLCR1.doc 34 kB 18.7.2014
Materiál ma_KORN9M5CLCR1.doc 942 kB 18.7.2014
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9M5CLCR1.doc 102 kB 18.7.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9M5CLCR1.doc 953 kB 18.7.2014
Rozdílová tabulka rt_KORN9M5CLCR1.doc 396 kB 18.7.2014
Průvodní dopis pd_KORN9M5CLCR1.doc 1597 kB 18.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk