Identifikace materiálu
Čj. OVA 568/12 PID KORN8STF6XO8
Čj. předkladatele MV- 98239-5/LG-2011 Datum autorizace 28.3.2012
Popis
Název materiálu Návrh zákona o veřejném dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých dalších zákonů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova financování politických stran
Oblast práva
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2012
Popis návrh zákona o veřejném dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých dalších zákonů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.4.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 258 ze dne 10.4.2013
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(68 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.3.2012 – 26.4.2012 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn97ka9ae7.doc 22 kB 10.5.2013
Důvodová zpráva zd_korn97ka9ae7.doc 212 kB 10.5.2013
Materiál ma_KORN9BMFQK9V.doc 234 kB 17.9.2013
Průvodní dopis pd_korn97ka9ae7.doc 47 kB 10.5.2013
Další příloha materiálu mp_korn97ka9ae7.doc 77 kB 10.5.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk