Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
24.2.2012 10:05
 
ÚVČR sine-KOM pr_rack8rscv6ol.doc
26 kB
23.2.2012 17:02
 
MF MF-25242/2012/14-144 pd_korn8rrm7gpj.doc
166 kB
23.2.2012 14:36
 
MZD 6611/2012 pr_korn8rrdmaf8.doc
28 kB
23.2.2012 14:06
 
UZS 60000/12 pr_korn8rrhdgqj.doc
58 kB
23.2.2012 09:44
 
MPO 6729/12/03600/01000 pr_rack8rnjwvqo.docx
24 kB
23.2.2012 08:56
 
MSP 151/2012-LO pd_korn8rqdsfep.doc
40 kB
22.2.2012 16:24
 
HKČR 21/9000/2012 pr_korn8rql75s7.doc
421 kB
22.2.2012 15:26
 
MPSV 2012/14460-51 pr_korn8rqh33qu.doc
28 kB
22.2.2012 15:06
 
MMR 7182/2012-55 pd_rack8rqjjscs.pdf
366 kB
22.2.2012 13:16
 
SPCR č.10/2012/JH pr_korn8rqgdhc7.doc
84 kB
22.2.2012 12:26
 
KZPS 9947 pd_korn8rqfedou.doc
89 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk