Identifikace materiálu
Čj. OVA 164/12 PID KORN8RJBWYH4
Čj. předkladatele 60000/12 Datum autorizace 16.2.2012
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 600)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění; zákon č. 592/1992 Sb.
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušení maximálního vyměřovacího základu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro všechny skupiny pojištěnců. Podle současné právní úpravy se všeobecné zdravotní pojištění platí pouze do výše sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy, což podle předkladatelů narušuje princip solidarity v oblasti zdravotního pojištění.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.3.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 7.3.2012 Číslo Sněmovního tisku 600 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 140 ze dne 7.3.2012
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(44 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(27 kB)
(25 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.2.2012 – 23.2.2012 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8smnb6ce.pdf 43 kB 22.3.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk