Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
3.2.2012 17:39
 
MO 78/2012-1070 pd_korn8r5mjebr.doc
pr_korn8r5mjebr.doc
174 kB
22 kB
3.2.2012 16:23
 
MZD 3635/2012 pr_korn8r5ceqc3.doc
30 kB
3.2.2012 13:45
 
MV MV-10901-5/LG-2012 pr_korn8r5gqksk.doc
49 kB
3.2.2012 12:50
 
MF MF-20342/2012/29-292 pd_korn8r5fxr5k.doc
136 kB
3.2.2012 10:28
 
MZE 17700/2012-MZE pd_rack8r3dxn69.doc
pr_rack8r3dxn69.doc
45 kB
33 kB
3.2.2012 10:11
 
MSP 76/2012-LO-SP pd_korn8r2hzeim.doc
46 kB
2.2.2012 14:39
 
MPO 3498/12/02200/01000 pr_korn8r3cwmtp.docx
24 kB
2.2.2012 14:30
 
MD 27/2012-510-LV/3 pd_rack8r4dt5dt.doc
58 kB
2.2.2012 13:32
 
MŽP 7379/ENV/12 pd_korn8r4gqg6q.pdf
107 kB
1.2.2012 15:33
 
MPSV 2012/7908 - 51 pr_rack8r3ftrn0.doc
32 kB
1.2.2012 12:38
 
MZV 92907/2012-OPL pd_rack8r2eeq61.doc
60 kB
31.1.2012 15:47
 
MMR 3020/2012-55 pd_rack8r2kcfej.pdf
340 kB
31.1.2012 13:12
 
MK MK - S 1050/2012 OLP pr_korn8qzj53es.doc
26 kB
31.1.2012 12:18
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_korn8r2faj7b.doc
22 kB
30.1.2012 14:19
 
MŠMT MSMT-3446/2012-K8 pd_korn8qzhwm9x.doc
47 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk