Identifikace materiálu
Čj. OVA 92/12 PID KORN8QTAFCR7
Čj. předkladatele 57600/12 Datum autorizace 24.1.2012
Popis
Název materiálu Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 576)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zákon o zaměstnanosti
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušit ustanovení § 44a a 44b zákona o zaměstnanosti a umožnit tak všem uchazečům o zaměstnání pobírat podporu v nezaměstnanosti od prvního dne jejich registrace úřadem práce (tedy bez ohledu na vyplacené odstupné, odbytné nebo odchodné).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.3.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 15.2.2012 Číslo Sněmovního tisku 576 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 89 ze dne 15.2.2012
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(43 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(24 kB)
(25 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.1.2012 – 31.1.2012 Adresa připomínek stepankova.marketa@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Pro daný materiál neexistují žádné přílohy.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk