Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
3.6.2020 12:34
 
MD 88/2020-510-LV/2
2.6.2020 20:12
 
MŠMT MSMT-20112/2020-1
1.6.2020 14:18
 
MV MV-74005/LG-2020 pr_KORNBQ6GC8WI.docx
29 kB
1.6.2020 11:50
 
MŽP MZP/2020/110/2598
1.6.2020 10:59
 
MK MK-S 4837/2020 OLP
1.6.2020 10:17
 
SMOČR 492/2020
30.5.2020 13:51
 
MPO MPO 175785/20/51300/01000
28.5.2020 13:25
 
MO MO 150173/2020-1322
28.5.2020 10:25
 
MPSV MPSV-2020/94263-51
28.5.2020 10:04
 
NKÚ 112/20-NKU140/260/20 pd_KORNBQ2BGHLO.pdf
205 kB
28.5.2020 09:22
 
ÚVČR 16765/2020-OPR
27.5.2020 12:07
 
MF MF-13417/2020/1904-3
27.5.2020 09:22
 
ČSÚ CSU-006272/2020-01 67 OL
26.5.2020 08:36
 
ČMKOS ČMKOS-LR-081/2020/104/20 pd_ALBSBPY9RTU8.doc
273 kB
25.5.2020 15:04
 
MZV 112572/2020-OPL pd_KORNBPUE2M2Q.doc
48 kB
25.5.2020 13:24
 
MZD 19926/2020/LEG
22.5.2020 12:12
 
MMR 26530/2020-31 pd_KORNBPUDYW4R.pdf
160 kB
14.5.2020 09:10
 
MSP MSP-200/2020-LO-SP
11.5.2020 11:19
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk