Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBPBEBBYX
Čj. předkladatele 20174/2020-MZE-11191 Datum autorizace 11.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělské plodiny; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Návrh vyhlášky se předkládá podle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020.
Popis Novela vyhlášky mění v souladu s prováděcí směrnicí Komise (EU) 2019/990 seznam druhů zelenin, na které se vztahuje zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.7.2020 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.5.2020 – 1.6.2020 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČSÚ , DAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQHDP6Z2.docx 16 kB 15.6.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBQHDP6Z2.docx 30 kB 15.6.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBQHDP6Z2.docx 26 kB 15.6.2020
Materiál ma_ALBSBQHDP6Z2.docx 29 kB 15.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBQHDP6Z2.docx 27 kB 15.6.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBQHDP6Z2.docx 35 kB 15.6.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBQHDP6Z2.docx 45 kB 15.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQHDP6Z2.doc 58 kB 15.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk