Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
3.6.2020 12:38
 
MD 84/2020-510-LV/2
29.5.2020 11:33
 
MK MK-S 4757/2020 OLP
28.5.2020 12:21
 
MV MV-72957/LG-2020
28.5.2020 10:44
 
MŽP MZP/2020/110/2587
28.5.2020 10:17
 
MPSV MPSV-2020/92439 - 51
28.5.2020 09:07
 
ÚVČR 16368/2020-OPR
27.5.2020 16:55
 
MZD 19340/2020/LEG pr_ALBSBPYE6YH8.docx
24 kB
Připomínky podstatné povahy
27.5.2020 11:54
 
MF MF-12940/2020/7101-3 pr_ALBSBPZDMJAC.docx
28 kB
27.5.2020 11:21
 
MZE 24166/2020-MZE-11192 pd_KORNBPUAE2GG.docx
42 kB
26.5.2020 13:24
 
MPO MPO 156885/20/11200/01000
26.5.2020 10:03
 
NSZ 1 SL 349/2020-16 pr_KORNBPYBFSQY.docx
42 kB
26.5.2020 09:34
 
KVOP KVOP-20701/2020/S pd_ALBSBPYAVPI1.docx
pr_ALBSBPYAVPI1.docx
59 kB
60 kB
připomínky KVOP jsou zásadní
25.5.2020 17:10
 
ÚVČR 16370/2020-UVCR pr_ALBSBPXKT9L6.doc
142 kB
25.5.2020 13:53
 
ÚVČR 18689/2020-UVCR pd_KORNBPXF5Q15.doc
pr_KORNBPXF5Q15.docx
55 kB
42 kB
Připomínky jsou zásadní
25.5.2020 09:43
 
MO MO 135664/2020-1322
22.5.2020 15:46
 
MMR 25851/2020-31 pd_KORNBPUJ6LPL.pdf
165 kB
21.5.2020 13:19
 
MZV 112399/2020-OPL pd_KORNBPRJAMK6.doc
46 kB
19.5.2020 10:14
 
MŠMT MSMT-19864/2020-1
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk