Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBPBBKMSC
Čj. předkladatele MSP-94/2020-LO-SP Datum autorizace 6.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova trestní právo; vězeňství
Oblast práva Trestní právo/Vězeňství a výkon trestu
Důvod předložení Návrh vyhlášky se předkládá z vlastní iniciativy, mimo Plán přípravy vyhlášek na rok 2020.
Popis Návrh novely vyhlášky reaguje především na zpřesnění podmínek výkonu vazby provedené zákonem č. 165/2020 Sb., dále také na doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a na některé praktické poznatky Vězeňské služby.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.8.2020 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.5.2020 – 28.5.2020 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBRDG9ZWO.docx 17 kB 10.7.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBRDG9ZWO.docx 16 kB 10.7.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBRDG9ZWO.docx 31 kB 10.7.2020
Materiál ma_ALBSBRDG9ZWO.docx 20 kB 10.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBRDG9ZWO.docx 21 kB 10.7.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBRDG9ZWO.docx 35 kB 10.7.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBRDG9ZWO.pdf 304 kB 10.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk