Identifikace materiálu
Čj. OVA 247/20 PID ALBSBMYBPMQH
Čj. předkladatele MSMT-13485/2020-1 Datum autorizace 23.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školství; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Důvodem předložení zákona je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti s přijímáním krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy a následným vyhlášením nouzového stavu.
Popis Návrh zákona reaguje na situaci způsobenou epidemií onemocnění COVID-19, konkrétně na nemožnost konání přijímacích zkoušek na střední školy, maturitních a závěrečných zkoušek v termínech stanovených školským zákonem. Proto se přistupuje k předložení zákona, který upraví pravidla přijímacího řízení a ukončování středního vzdělávání speciálně ve školním roce 2019/2020. Předkládaná právní úprava zachovává tam, kde je to možné, stávající systém přijímacího řízení a má za cíl urychlit proces přijímacího řízení a maturitní zkoušky, a to zejména tím, že se zkrátí některé lhůty; v případě maturitní zkoušky nadto odpadne písemná práce v případě maturity z českého a cizího jazyka v rámci společné části a také centrální hodnocení zkoušek Centrem.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.3.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 23.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 786 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 270 ze dne 23.3.2020
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBMYLH4V5.docx 12 kB 23.3.2020
Materiál ma_ALBSBMYLH4V5.docx 59 kB 23.3.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBMYLH4V5.docx 35 kB 23.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk