Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
23.3.2020 11:06
 
MV MV-48229-5/LG-2020 pr_KORNBMVCVGR0.docx
14 kB
23.3.2020 09:52
 
MZV 108905/2020-OPL pd_KORNBMTK3SOD.doc
pr_KORNBMTK3SOD.doc
40 kB
40 kB
20.3.2020 14:31
 
MK MK-S 2598/2020 OLP pr_ALBSBMTCE2SS.docx
15 kB
19.3.2020 12:24
 
MŠMT MSMT-12165/2020-1 pr_KORNBMTEPDAE.doc
52 kB
18.3.2020 15:00
 
MSP MSP-117/2020-LO-SP pr_KORNBMTJEGX3.doc
31 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk