Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
27.3.2020 23:43
 
SMSCR LEG/2020
27.3.2020 15:42
 
AMSP GŘ/65/2019 pr_KORNBN4K9DGP.docx
63 kB
27.3.2020 15:32
 
UZSVM 27032020-OSI
27.3.2020 13:43
 
AVCR KAV-1890/SPO/2020 pd_KORNBN4GWWOQ.pdf
pr_KORNBN4GWWOQ.doc
298 kB
57 kB
27.3.2020 11:07
 
MV MV-44968-4/LG-2020 pr_KORNBN3BCNJG.docx
14 kB
27.3.2020 09:54
 
NSOUD Sleg 19/2020 pd_ALBSBN4CC6OD.rtf
206 kB
27.3.2020 09:00
 
ÚVČR 8941/2020-POU pd_ALBSBN4BEGAM.doc
pr_ALBSBN4BEGAM.doc
86 kB
46 kB
27.3.2020 08:30
 
kr-zlinsky 18779/2020
26.3.2020 18:23
 
SPCR GŘ/19/SHP/2020 pr_KORNBN3NDJEI.docx
25 kB
26.3.2020 16:37
 
ÚVČR 8939/2020-UVCR pr_KORNBN3LBY3B.doc
146 kB
26.3.2020 16:12
 
MPO MPO 23040/20/31200/01000 pr_ALBSBN3AEYC4.docx
31 kB
26.3.2020 13:25
 
MF MF-6711/2020/1904-4 pr_ALBSBN3GKRCO.docx
24 kB
26.3.2020 13:07
 
MZV 108253/2020-OPL pd_KORNBMUK2PRR.doc
pr_KORNBMUK2PRR.doc
42 kB
42 kB
26.3.2020 10:24
 
MK MK-S 2344/2020 OLP
26.3.2020 10:06
 
kr-stredocesky OLP/JPS
25.3.2020 18:17
 
kr-karlovarsky KK/865/LP/20
25.3.2020 18:01
 
SMOČR 290/2020
25.3.2020 15:45
 
HKČR 23/6000/2020 pr_KORNBN2KBQ2F.doc
424 kB
pripominkovani@komora.cz
25.3.2020 14:26
 
kr-moravskoslezsky MSK 35207/2020 pd_KORNBN2HRSEQ.docx
139 kB
25.3.2020 13:35
 
kr-kralovehradecky KUKHK-11069/OP/2020
25.3.2020 10:46
 
MPSV MPSV-2020/47604-51
25.3.2020 10:05
 
ČBÚ 9453/2020-ČBÚ
25.3.2020 09:40
 
ČSÚ CSU-003066/2020-01 29 OL
25.3.2020 09:17
 
ÚOHS L0026/2020
25.3.2020 08:55
 
kr-jihomoravsky S_JMK 41 126/2020 Bez připomínek Vít Rajtšlégr v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
24.3.2020 20:43
 
ČMKOS ČMKOS-LR-042/2020/029/20 pd_ALBSBMZR5HKV.doc
274 kB
24.3.2020 16:38
 
TAČR TACR/9-19/2020 pd_ALBSBMZLCJ8L.pdf
30 kB
24.3.2020 15:56
 
NKÚ 114/20-NKU140/135/20 pd_KORNBMZKHXUQ.pdf
205 kB
24.3.2020 13:34
 
MZE 12853/2020-MZE-11192 pd_KORNBMVDN7DD.docx
pr_KORNBMVDN7DD.docx
42 kB
28 kB
Uplatňujeme také zásadní připomínky.
24.3.2020 13:13
 
UZSI sine
24.3.2020 12:20
 
MZD 11069/2020/LEG
24.3.2020 08:46
 
praha-city MHMP 432015/2020 pr_KORNBMZB5247.docx
18 kB
23.3.2020 14:12
 
MO MO 90857/2020-1322
23.3.2020 14:04
 
kr-olomoucky KUOK 37982/2020
23.3.2020 10:01
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/6512/2020
20.3.2020 13:13
 
MSP MSP-106/2020-LO-SP pr_ALBSBMVGBS15.doc
32 kB
20.3.2020 10:26
 
MD 45/2020-510-LV/2
19.3.2020 17:38
 
BIS 543/2020-BIS-1
19.3.2020 13:07
 
MŠMT MSMT-11357/2020-1
18.3.2020 14:17
 
kr-jihocesky KUJCK 42086/2020
18.3.2020 11:52
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-14-2020
17.3.2020 14:38
 
MMR 14406/2020-31 pd_KORNBMSHZ74R.pdf
195 kB
17.3.2020 12:53
 
NSZ 1 SL 320/2020-10 pd_KORNBMSFXAME.doc
53 kB
17.3.2020 10:08
 
UNRR ÚNRR-225/2020 pd_KORNBMSCPFH2.pdf
288 kB
16.3.2020 15:40
 
ČÚZK ČÚZK-03992/2020-11 pd_ALBSBMRK4DVB.docx
14 kB
16.3.2020 15:17
 
ČTU ČTÚ-11 169/2020-606 pd_ALBSBMRJRYVT.doc
38 kB
16.3.2020 13:40
 
kr-vysočina KUJI 23431/2020
16.3.2020 12:22
 
ČNB 2020/038288/CNB/001
16.3.2020 11:11
 
KUK 31/2020/sekr. pd_KORNBMRDXWM5.docx
13 kB
16.3.2020 10:07
 
NÚKIB 1548/2020-NÚKIB-E/110
11.3.2020 10:13
 
kr-pardubicky KrÚ 21634/2020
11.3.2020 10:11
 
UPV 2020/D20025588/603
9.3.2020 13:46
 
NSSOUD Sleg 201/2020-18 Nejvyšší správní soud neuplatňuje žádné připomínky
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
9.7.2020 10:09 ÚVČR 676/20 st_ALBSBRCBK6D4_01.pdf
st_ALBSBRCBK6D4_02.docx
stp_ALBSBRCBK6D4.docx
325 kB
47 kB
51 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk