Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
6.2.2020 13:48
 
MPO MPO 3048/20/81200/01000 pr_ALBSBLJGCLRJ.docx
23 kB
5.2.2020 14:20
 
MŽP MZP/2020/110/53
5.2.2020 13:15
 
MZD 1245/2020/LEG
5.2.2020 12:43
 
UOOU UOOU-00147/20-2
5.2.2020 10:26
 
MV MV-5053/LG-2020 pr_KORNBLHCTCT2.docx
34 kB
5.2.2020 09:55
 
MD 3/2020-510-LV/2 pd_ALBSBL9BYF47.doc
50 kB
4.2.2020 13:11
 
ČNB 2020/003534/CNB/001 pr_KORNBLGGAVHW.docx
66 kB
4.2.2020 11:41
 
ÚVČR 859/2020-UVCR pr_KORNBLGEJM9A.docx
146 kB
4.2.2020 10:39
 
ÚVČR 860/2020-POU
4.2.2020 10:19
 
ÚOHS ÚOHS-03737/2020/440/LRy pd_KORNBLGCXGM6.pdf
395 kB
3.2.2020 14:55
 
ČMKOS ČMKOS-LR-018/2020/005/20 pd_KORNBLFJBUSU.doc
274 kB
3.2.2020 13:15
 
MSP MSP-11/2020-LO-SP pr_ALBSBLFGDD9R.doc
40 kB
3.2.2020 10:14
 
MZE 987/2020-MZE-11193 pd_ALBSBLBHMNJK.docx
pr_ALBSBLBHMNJK.docx
52 kB
21 kB
31.1.2020 11:17
 
MZV 100720/2020-OPL pd_ALBSBL5FTBNL.doc
38 kB
31.1.2020 10:41
 
MK MK-S 252/2020 OLP
30.1.2020 15:47
 
ÚVČR 858/2020-UVCR pd_KORNBLBKBYK5.pdf
pr_KORNBLBKBYK5.doc
226 kB
77 kB
30.1.2020 10:23
 
MŠMT MSMT-1348/2020-1
28.1.2020 14:23
 
MO MO 10172/2020-1322
24.1.2020 15:21
 
MMR 821-2020-31 pd_KORNBL5JUEQ2.pdf
184 kB
24.1.2020 13:34
 
MPSV MPSV-2020/4720-51
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
3.6.2020 09:23 ÚVČR 193/20 st_ALBSBQ8ANHL5_01.pdf
st_ALBSBQ8ANHL5_02.docx
stp_ALBSBQ8ANHL5.docx
340 kB
47 kB
241 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk