Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
10.1.2020 19:01
 
MPO MPO 95628/19/01130/01000
10.1.2020 13:25
 
kr-plzensky .
10.1.2020 08:46
 
MK MK-S 14886/2019 OLP
9.1.2020 18:38
 
MŠMT MSMT-40981/2019-1 pd_ALBSBKMAYFLI.docx
pr_ALBSBKMAYFLI.doc
33 kB
69 kB
9.1.2020 15:59
 
UOOU UOOU-05462/19
9.1.2020 15:55
 
kr-karlovarsky KK/4567/LP/19
9.1.2020 15:36
 
MZD 55545/2019/LEG
9.1.2020 15:09
 
MŽP MZP/2019/110/3193
9.1.2020 14:23
 
kr-moravskoslezsky MSK 185988/2019
9.1.2020 13:09
 
MV MV-184669/LG-2019 pr_KORNBKNG3B59.docx
29 kB
8.1.2020 14:08
 
NSSOUD Sleg 203/2019-77 Nejvyšší správní soud neuplatňuje žádné připomínky
8.1.2020 13:40
 
ÚVČR 42515/2019-POU pd_KORNBKMGV4YQ.doc
pr_KORNBKMGV4YQ.doc
86 kB
48 kB
8.1.2020 13:16
 
MF MF-33754/2019/1401-4 pr_KORNBKMGD78Q.docx
47 kB
8.1.2020 13:14
 
ČMKOS ČMKOS-LR-003/2020/199/19 pd_ALBSBKMGCZAD.doc
pr_ALBSBKMGCZAD.docx
274 kB
16 kB
8.1.2020 11:09
 
ASO 1/2020/ASO pd_ALBSBKMDWV8I.doc
49 kB
8.1.2020 10:56
 
kr-zlinsky 83570/2019
8.1.2020 10:52
 
ČTU ČTÚ-91/2020-606 pd_ALBSBKMDKM5R.doc
38 kB
8.1.2020 09:10
 
SMOČR 1590/2019
8.1.2020 08:42
 
kr-jihocesky KUJCK 149953/2019
8.1.2020 08:35
 
KUK 110/2019/sekr. pd_KORNBKMAWCGB.docx
13 kB
7.1.2020 16:36
 
MD 279/2019-510-LV/3 pd_ALBSBKKBLLWF.doc
48 kB
7.1.2020 15:54
 
MO MO 2117/2020-1322
7.1.2020 15:52
 
MZV 147826/2019-OPL pd_KORNBKGCKXNX.doc
38 kB
7.1.2020 15:32
 
kr-kralovehradecky KUKHK-1081/OP/2019
7.1.2020 15:28
 
UZSVM 070120-OPER
7.1.2020 14:37
 
ČNB 2019/135094/CNB/001
7.1.2020 13:41
 
MZE 67133/2019-MZE-11192 pd_KORNBKKE3Q4H.docx
39 kB
7.1.2020 13:10
 
kr-olomoucky KUOK 409/2020
7.1.2020 11:36
 
ČSÚ CSU-04658/2019-01 231 OL
7.1.2020 10:38
 
ÚVČR 42516/2019-UVCR pr_KORNBKLDBEUG.doc
157 kB
7.1.2020 10:01
 
NKÚ 117/20-NKU140/3/20 pd_KORNBKLCLEHH.pdf
243 kB
7.1.2020 09:56
 
kr-jihomoravsky S-JMK 183 298/2019 Bez připomínek Mgr. Marek Šlapal v. r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
6.1.2020 17:13
 
praha-city S-MHMP 2559111/2019
6.1.2020 16:00
 
kr-liberecky MPSV 2019/212069-510/2
6.1.2020 13:21
 
kr-stredocesky OLP/JPS
6.1.2020 11:10
 
kr-ustecky KUUK/176093/2019/LP
3.1.2020 09:42
 
MMR 57513/2019-31 pd_KORNBKGC7LYY.pdf
160 kB
3.1.2020 09:35
 
MSP MSP-670/2019-LO-SP
2.1.2020 15:35
 
ÚVČR 42514/2019-UVCR pd_KORNBKFK4JNA.pdf
pr_KORNBKFK4JNA.doc
224 kB
68 kB
20.12.2019 15:00
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
14.2.2020 12:15 ÚVČR 121/20 st_ALBSBLSF7R4J_01.pdf
st_ALBSBLSF7R4J_02.doc
251 kB
56 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk