Identifikace materiálu
Čj. OVA 121/20 PID ALBSBK2DR52W
Čj. předkladatele MPSV-2019/212069-510/2 Datum autorizace 20.12.2019
Popis
Název materiálu Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení růst nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby
Popis valorizace částek životního minima a existenčního minima
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.2.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.2.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 125 ze dne 17.2.2020
Znění PDF
DOC
(197 kB)
(175 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.12.2019 – 9.1.2020 Adresa připomínek tomas.urban@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , HKČR , KLP , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSSOUD , praha-city , SMOČR , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBLYDMERY.docx 18 kB 28.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLYDMERY.docx 386 kB 28.2.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBLYDMERY.doc 22 kB 28.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk