Identifikace materiálu
Čj. OVA 740/20 PID ALBSBJWGU5LS
Čj. předkladatele MZDR 54092/2019/LEG Datum autorizace 17.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotní pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Cílem návrhu zákona je 1. upravit rozsah situací, které jsou předmětem přezkoumávání naplnění podmínek pro úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, a stanovit podrobnosti tohoto přezkoumávání, 2. upravit úhradovou regulaci ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků, 3. na základě návrhů zainteresovaných stran upravit úhradové skupiny zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, 4. zjednodušit a zvýšit transparentnost vstupu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, a to zejména v oblasti vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, 5. úprava dalších oblastí veřejného zdravotního pojištění, které vycházejí z aplikační praxe (například úhrada umělého oplodnění, očkování nebo doporučení domácí péče).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.7.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.12.2019 – 20.1.2020 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , BIS , ČMKOS , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NÚKIB , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBR2HAHQ8.doc 93 kB 1.7.2020
Návrh usnesení us_ALBSBR2HAHQ8.doc 49 kB 1.7.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBR2HAHQ8.doc 39 kB 1.7.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBR2HAHQ8.doc 612 kB 1.7.2020
Materiál ma_ALBSBR2HAHQ8.doc 2290 kB 1.7.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBR2HAHQ8.doc 404 kB 1.7.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBR2HAHQ8.zip 28 kB 1.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBR2HAHQ8.doc 3184 kB 1.7.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBR2HAHQ8.zip 42 kB 1.7.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBR2HAHQ8.doc 1169 kB 1.7.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBR2HAHQ8.rtf 3558 kB 1.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk