Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
11.12.2019 11:22
 
MF MF-31592/2019/1903-4 pr_KORNBJRE6PA6.docx
21 kB
10.12.2019 15:41
 
ERU 12304-2/2019-ERU pr_KORNBJQK7LR0.docx
19 kB
10.12.2019 14:21
 
MV MV-172067/LG-2019 pr_KORNBJQHJLLN.docx
32 kB
9.12.2019 16:45
 
MPO MPO 90830/19/41100/01000 pr_ALBSBJLJHZNS.docx
33 kB
9.12.2019 08:28
 
MSP MSP-633/2019-LO-SP pr_ALBSBJPARH0L.doc
36 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk