Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
23.12.2019 14:57
 
MŠMT MSMT-39217/2019-1 pd_KORNBJY9SS8K.docx
pr_KORNBJY9SS8K.docx
34 kB
20 kB
23.12.2019 10:40
 
MŽP MZP/2019/110/2920 pd_ALBSBK5D9QKJ.docx
pr_ALBSBK5D9QKJ.doc
302 kB
49 kB
23.12.2019 10:40
 
HKČR 137/6000/2019 pr_KORNBK5DCFLK.doc
416 kB
zásadní připomínky, pripominkovani@komora.cz
20.12.2019 18:09
 
SPCR 120/2019 pr_KORNBK2N5HCW.docx
37 kB
Zásadní připomínky
20.12.2019 16:12
 
MK MK-S 13821/2019 OLP pr_ALBSBJZACTXC.docx
15 kB
20.12.2019 12:46
 
ÚVČR 39766/2019-POU pd_KORNBK2FTGRK.doc
pr_KORNBK2FTGRK.doc
86 kB
58 kB
20.12.2019 12:40
 
MZV 145408/2019-OPL pd_KORNBJXL48BL.doc
pr_KORNBJXL48BL.doc
53 kB
53 kB
20.12.2019 10:22
 
KZPS 30721 pd_ALBSBK2CYXGK.docx
pr_ALBSBK2CYXGK.docx
76 kB
27 kB
20.12.2019 10:13
 
MPSV MPSV-2019/241093-51
20.12.2019 09:54
 
MV MV-172048-4/LG-2019 pr_ALBSBK2CC4MG.docx
14 kB
19.12.2019 11:14
 
MZD 52588/2019/LEG
19.12.2019 11:13
 
MF MF-31603/2019/1903-4 pr_KORNBJZDZF32.doc
81 kB
19.12.2019 11:02
 
ČNB 2019/126276/CNB/001
19.12.2019 08:58
 
MZE 63367/2019-MZE-11192 pd_KORNBJWJWJO9.docx
pr_KORNBJWJWJO9.docx
42 kB
25 kB
18.12.2019 16:19
 
MMR 53938/2019-31 pd_KORNBJYKYLX1.pdf
pr_KORNBJYKYLX1.docx
172 kB
30 kB
Zásadní připomínky
18.12.2019 14:43
 
MO MO 366804/2019-1322 pd_ALBSBJYJ4TY8.docx
pr_ALBSBJYJ4TY8.docx
26 kB
22 kB
+ zásadní připomínky
18.12.2019 10:39
 
MSP MSP-632/2019-LO-SP pr_KORNBJYD94LT.doc
40 kB
Zásadní připomínka
17.12.2019 12:52
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-48-2019 pr_KORNBJXFWXMB.docx
55 kB
13.12.2019 14:00
 
ÚVČR 39764/2019-UVCR pr_ALBSBJTH9JTJ.docx
124 kB
11.12.2019 14:30
 
MD 258/2019-510-LV/4 pd_ALBSBJPD85D3.doc
48 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk