Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBJGJQVOC
Čj. předkladatele MPO 89938/19/41300/01000 Datum autorizace 2.12.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Na základě plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019 schváleného ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády.
Popis Požadavek na její zpracování vznikl v reakci na nutnost transpozice evropské směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844, nutnost reflektovat dosažený stavebně- technický pokrok v oblasti budov a zlepšení aplikační praxe současného znění platné vyhlášky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.5.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.12.2019 – 23.12.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , Komora-ČKAIT , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSBPYGNUIN.docx 803 kB 30.5.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBPYGNUIN.docx 23 kB 30.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk