Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
3.12.2019 15:43
 
MK MK-S 13401/2019 OLP
3.12.2019 14:47
 
kr-moravskoslezsky MSK 168953/2019 pd_KORNBJHJ7FGN.docx
137 kB
3.12.2019 14:45
 
kr-vysočina KUJI 94313/2019
3.12.2019 14:35
 
MV MV-162545/LG-2019
3.12.2019 14:25
 
HKČR 124/6000/2019 pr_KORNBJHHR9AX.docx
203 kB
pripominkovani@komora.cz
3.12.2019 14:11
 
MŽP MZP/2019/110/2800
3.12.2019 13:49
 
ČMKOS ČMKOS-LR-174/2019/180/19 pd_KORNBJHH2YCX.doc
273 kB
3.12.2019 12:58
 
NSOUD Sleg 120/2019 pd_KORNBJHG2LY5.rtf
358 kB
3.12.2019 12:44
 
AMSP sine
3.12.2019 11:58
 
kr-karlovarsky KK/4151/LP/19
3.12.2019 11:40
 
MZD MZDR 50583/2019/LEG
3.12.2019 10:50
 
MF MF-30352/2019/1401 pr_KORNBJHDK7TY.docx
17 kB
3.12.2019 10:47
 
ASO 104/2019/ASO pd_KORNBJHDGULQ.doc
50 kB
3.12.2019 10:02
 
kr-zlinsky 76211/2019
3.12.2019 09:23
 
SMOČR 1424/2019
3.12.2019 07:31
 
kr-jihomoravsky S-JMK 166 007/2019 Bez připomínek Mgr. Marek Šlapal v. r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
2.12.2019 16:19
 
UOOU uoou-04974/19
2.12.2019 16:15
 
AVCR KAV-4650/SPO/2019 pd_KORNBJGKVYX5.pdf
288 kB
2.12.2019 15:57
 
MPO MPO 87743/19/01130/01000
2.12.2019 15:44
 
kr-ustecky KUUK/160063/2019/LP
2.12.2019 15:18
 
ÚVČR 38243/2019-UVCR pr_ALBSBJGJS9JB.doc
140 kB
2.12.2019 14:36
 
ÚOHS ÚOHS-L0204/2019/NV-32793/2019/440/LRy pd_KORNBJGHYC9L.pdf
399 kB
2.12.2019 11:24
 
ČSÚ CSU-04330/2019-01 pd_KORNBJGE7SRO.pdf
299 kB
209 OL
2.12.2019 11:16
 
ÚVČR 38242/2019-POU pd_KORNBJGE2SEG.doc
pr_KORNBJGE2SEG.doc
86 kB
46 kB
2.12.2019 10:29
 
kr-kralovehradecky KUKHK-39618/OP/2019
2.12.2019 09:56
 
kr-stredocesky OLP/JPS
2.12.2019 08:57
 
MZE 60835/2019-MZE-11192 pd_KORNBJDB4AB6.docx
47 kB
29.11.2019 14:37
 
kr-jihocesky KUJCK 137983/2019
29.11.2019 14:30
 
MO MO 344287/2019-1322
29.11.2019 13:45
 
ČNB 2019/121371/CNB/001
29.11.2019 11:16
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/19
29.11.2019 09:52
 
NKÚ 120/19-NKU140/650/19 pd_ALBSBJDCEW5X.pdf
257 kB
28.11.2019 16:40
 
MŠMT MSMT-37665/2019-1
28.11.2019 15:35
 
praha-city S-MHMP 2327004/2019
28.11.2019 14:31
 
MMR 51489/2019-31 pd_KORNBJCHUWJT.pdf
183 kB
28.11.2019 13:44
 
MZV 143964/2019-OPL pd_KORNBJAC632R.doc
39 kB
28.11.2019 12:32
 
kr-olomoucky KUOK 122108/2019
27.11.2019 14:50
 
kr-liberecky MPSV-2019/206958-510
27.11.2019 08:58
 
MD 242/2019-510-LV/2 pd_ALBSBJ6CMSGO.doc
49 kB
26.11.2019 09:04
 
kr-pardubicky KrÚ 84112/2019
22.11.2019 08:42
 
MSP MSP-594/2019-LO-SP
21.11.2019 07:26
 
NSSOUD Sleg 203/2019 Nejvyšší správní soud neuplatňuje žádné připomínky
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
10.12.2019 15:56 ÚVČR 1136/19 st_ALBSBJQKHXNX_01.pdf
st_ALBSBJQKHXNX_02.docx
226 kB
29 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk