Identifikace materiálu
Čj. OVA 979/19 PID ALBSBGHJGUIC
Čj. předkladatele MPSV-2019/186953-522/1 Datum autorizace 30.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova mzdy a platy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Hlavním důvodem předložení návrhu nařízení vlády je realizace zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v pracovním poměru a státních zaměstnanců. Navrhuje se také začlenění nového titulu pro poskytování zvláštního příplatku na úseku sociálního pojištění a úprava odpočtu praxe u některých státních zaměstnanců.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.11.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 4.11.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 788 ze dne 4.11.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.9.2019 – 10.10.2019 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-ČLK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBHML992W.docx 39 kB 11.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBHML992W.docx 298 kB 11.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk