Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
23.9.2019 15:20
 
SMOČR 1015/2019
23.9.2019 10:18
 
MV MV-119805/LG-2019 pr_KORNBGABMN2A.docx
29 kB
20.9.2019 14:00
 
MŽP MZP/2019/110/2152 pd_ALBSBG7G48WY.docx
pr_ALBSBG7G48WY.doc
304 kB
50 kB
20.9.2019 12:19
 
NKÚ 122/19-NKU140/481/19 pd_KORNBG7E4VDT.pdf
246 kB
20.9.2019 11:29
 
ÚVČR 27485/2019-UVCR pr_ALBSBG7D66HY.doc
152 kB
19.9.2019 16:24
 
MZD MZDR 38594/2019/LEG
19.9.2019 15:27
 
ÚVČR 27483/2019-OPR
19.9.2019 14:55
 
MPO MPO 68442/19/31200/01000
19.9.2019 14:45
 
ČÚZK ČÚZK-14246/2019 pd_ALBSBG6FVJ1J.docx
13 kB
19.9.2019 13:12
 
Komora-KVL 818/2019/LK pr_ALBSBG6F5YC3.docx
255 kB
18.9.2019 15:19
 
MPSV MPSV-2019/178737-51
18.9.2019 14:51
 
MK MK-S 9324/2019 OLP
18.9.2019 13:27
 
MF MF-21547/2019/1904-4 pr_ALBSBG5FFEHB.docx
18 kB
18.9.2019 12:10
 
NBÚ 7164/2019-NBÚ/80
18.9.2019 12:10
 
ASO 66/2019/ASO pd_ALBSBG5DXD9E.doc
49 kB
18.9.2019 11:37
 
SSHR 12463/19-SSHR
17.9.2019 13:56
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/17639/2019
17.9.2019 12:14
 
MO MO 258788/2019-1322 pd_ALBSBG4E2583.docx
pr_ALBSBG4E2583.docx
45 kB
22 kB
16.9.2019 15:36
 
ČMKOS ČMKOS-LR-126/2019/125/19 pd_KORNBG3HXXVN.doc
272 kB
16.9.2019 15:16
 
MMR 39935/2019-31 pd_KORNBG3HJ6JX.pdf
pr_KORNBG3HJ6JX.docx
199 kB
27 kB
16.9.2019 11:17
 
ČTU ČTÚ-36 156/2019-606 pd_KORNBG3CVP4D.doc
39 kB
16.9.2019 07:44
 
ČBÚ 31005/2019-ČBÚ
13.9.2019 15:40
 
ČSÚ CSU-03282/2019-01 145 OL
13.9.2019 11:28
 
MŠMT MSMT-29475/2019-1
12.9.2019 09:18
 
MZV 134041/2019-OPL pd_KORNBFXAGYGP.doc
47 kB
11.9.2019 10:20
 
UPV 2019/D19089826/70
11.9.2019 08:52
 
MD 167/2019-510-LV/2 pd_ALBSBFRJULNR.doc
49 kB
5.9.2019 10:33
 
ÚOHS ÚOHS-L0141/2019/NV-24279/2019/440/Lsl pd_ALBSBFQC2T86.pdf
369 kB
5.9.2019 08:00
 
MSP MSP-452/2019-LO-SP
4.9.2019 14:51
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk