Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
5.9.2019 10:15
 
MK MK-S 8666/2019 OLP
4.9.2019 10:57
 
praha-city S-MHMP 1627002/2019
3.9.2019 16:38
 
MPO MPO 64416/19/31200/01000 pr_KORNBFGCLPYZ.docx
29 kB
3.9.2019 15:32
 
KZPS 30613 pr_ALBSBFNHVL3Q.docx
80 kB
3.9.2019 09:43
 
ÚVČR 26022/2019-UVCR pr_ALBSBFNB3LIQ.docx
129 kB
2.9.2019 16:35
 
MŠMT MSMT-27577/2019-1 pd_ALBSBFGFVEWN.docx
pr_ALBSBFGFVEWN.doc
33 kB
87 kB
2.9.2019 16:12
 
kr-zlinsky 52356/2019
2.9.2019 16:01
 
MV MV-111508/LG-2019 pr_KORNBFMFM2J9.docx
33 kB
2.9.2019 15:52
 
SPCR 88/2019 pr_ALBSBFMJA7RM.docx
48 kB
2.9.2019 15:39
 
kr-vysočina KUJI 64249/2019
2.9.2019 15:33
 
AMSP GŘ/196/2019 pr_ALBSBFMHWHGJ.docx
64 kB
2.9.2019 15:20
 
kr-moravskoslezsky MSK 121551/2019 pd_KORNBFMHNF39.docx
137 kB
2.9.2019 14:55
 
MŽP MZP/2019/110/2013 pd_KORNBFMH6BN5.pdf
pr_KORNBFMH6BN5.doc
529 kB
46 kB
2.9.2019 13:23
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/19
2.9.2019 11:44
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-34-2019 pr_KORNBFMDEVJR.doc
139 kB
2.9.2019 10:32
 
ČMKOS ČMKOS-117/2019/118/19 pd_KORNBFMBZZIG.doc
pr_KORNBFMBZZIG.docx
274 kB
24 kB
2.9.2019 10:25
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/16576/2019
2.9.2019 09:53
 
ÚVČR 26024/2019-OPE
2.9.2019 09:13
 
MPSV MPSV-2019/167596-51 pr_ALBSBFBGGUTW.doc
54 kB
2.9.2019 08:29
 
kr-karlovarsky KK/3133/LP/19
30.8.2019 17:46
 
HKČR 91/6000/2019 pr_KORNBFJLGTD6.doc
392 kB
pripominkovani@komora.cz
30.8.2019 15:29
 
SMOČR 968/2019
30.8.2019 12:44
 
MO MO 244573/2019-1322 pd_ALBSBFJELUNK.docx
pr_ALBSBFJELUNK.docx
46 kB
22 kB
30.8.2019 09:35
 
ASO 61/2019/ASO pd_KORNBFJAWJP6.doc
49 kB
30.8.2019 09:15
 
kr-jihocesky KUJCK 96452/2019
30.8.2019 08:30
 
ČÚZK ČÚZK-13285/2019 pd_KORNBFJ9N890.docx
14 kB
29.8.2019 12:54
 
kr-kralovehradecky KUKHK-26572/OP/2019
29.8.2019 11:47
 
NKÚ 121/19-NKU140/437/19 pd_KORNBFHDH2RM.pdf
pr_KORNBFHDH2RM.docx
254 kB
44 kB
28.8.2019 15:13
 
kr-ustecky KUUK/109037/2019/LP
28.8.2019 14:30
 
kr-jihomoravsky JMK 117 035/2019 Bez připomínek JUDr. Roman Heinz, Ph.D., v. r. ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
28.8.2019 11:41
 
MF MF-20529/2019/1404-2 pr_ALBSBFGDC4W5.docx
16 kB
28.8.2019 09:56
 
kr-olomoucky KUOK 89192/2019
27.8.2019 16:29
 
MMR 37774-2019-31 pd_KORNBFFJZC38.pdf
pr_KORNBFFJZC38.docx
177 kB
27 kB
27.8.2019 09:37
 
MSP MSP-426/2019-LO-SP
27.8.2019 09:22
 
UOOU UOOU-03557/19-2
27.8.2019 07:10
 
MZE 42923/2019-MZE-11192 pd_KORNBFABACS7.docx
pr_KORNBFABACS7.docx
47 kB
26 kB
26.8.2019 13:08
 
ČBÚ 28857/2019-ČBÚ pr_ALBSBFEF3PLE.doc
230 kB
26.8.2019 12:25
 
MZV 132231/2019-OPL pd_KORNBFBA44UY.doc
38 kB
26.8.2019 11:20
 
kr-liberecky MZDR 24394/2019/LEG
26.8.2019 09:48
 
MD 159/2019-510-LV/3 pd_ALBSBFAA4NRU.doc
49 kB
23.8.2019 09:19
 
ÚOHS ÚOHS-L0134/2019/NV-23170/2019/440/LRy pd_KORNBFBALN2O.pdf
337 kB
22.8.2019 15:26
 
ÚVČR 26023/2019 pd_KORNBFAHR2F6.pdf
pr_KORNBFAHR2F6.doc
225 kB
70 kB
14.8.2019 08:57
 
kr-stredocesky OLP/JPS
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
21.1.2020 08:38 ÚVČR 1111/19 st_ALBSBL2AXZ81_01.pdf
st_ALBSBL2AXZ81_02.doc
250 kB
84 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk