Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
26.8.2019 12:49
 
MPSV MPSV-2019/160509-51
22.8.2019 15:21
 
MŽP MZP/2019/110/1958 pd_ALBSBFAHNKSX.docx
pr_ALBSBFAHNKSX.doc
305 kB
38 kB
22.8.2019 11:51
 
MV MV-107059-3/LG-2019 pr_KORNBFAAJ41V.docx
15 kB
22.8.2019 09:27
 
MO MO 236951/2019-1322 pd_ALBSBFAARRH8.docx
pr_ALBSBFAARRH8.docx
28 kB
20 kB
21.8.2019 10:24
 
MF MF-19683/2019/1903-4 pr_ALBSBF9BUYTH.doc
104 kB
21.8.2019 10:23
 
ÚVČR 25103/2019-OPR
21.8.2019 08:53
 
MK MK-S 8440/2019 OLP
21.8.2019 08:45
 
MZE 41309/2019-MZE-11192 pd_KORNBF99NBMT.docx
pr_KORNBF99NBMT.doc
47 kB
34 kB
20.8.2019 10:13
 
MZV 131112/2019-OPL pd_ALBSBF3GHSNO.doc
48 kB
19.8.2019 14:53
 
MZD MZDR 34658/2019/LEG
19.8.2019 11:02
 
ČTU ČTÚ-31 985/2019-606 pd_ALBSBF7CLL7E.doc
pr_ALBSBF7CLL7E.doc
44 kB
58 kB
16.8.2019 08:54
 
MD 148/2019-510-LV/2 pd_KORNBEZ8AMPD.doc
50 kB
14.8.2019 16:04
 
MMR 36633-2019-31 pd_KORNBF2JHWO6.pdf
175 kB
14.8.2019 13:06
 
ÚVČR 25102/2019-UVCR pr_KORNBF2F2FA2.doc
137 kB
9.8.2019 16:18
 
MSP MSP-404/2019-LO-SP
9.8.2019 14:53
 
MŠMT MSMT-26463/2019-1 pd_ALBSBEUHAVHX.docx
pr_ALBSBEUHAVHX.doc
33 kB
66 kB
2.8.2019 10:47
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk