Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
23.7.2019 18:34
 
MPSV MPSV-2019/149124-51 pr_ALBSBECKBBS5.doc
44 kB
23.7.2019 14:32
 
MV MV-100125-5/LG-2019 pr_KORNBECGG253.docx
29 kB
23.7.2019 11:49
 
NSOUD Sleg 79/2019 pd_ALBSBECDH929.rtf
pr_ALBSBECDH929.doc
357 kB
68 kB
23.7.2019 09:57
 
MZD MZDR 31653/2019/LEG pr_ALBSBEB7WFVO.docx
20 kB
22.7.2019 13:46
 
NSZ 1 SL 370/2019-9 pr_ALBSBEBFTBCQ.doc
55 kB
22.7.2019 10:26
 
MSP MSP-385/2019-LO-SP pr_KORNBEBBWAC0.doc
34 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk