Identifikace materiálu
Čj. OVA 662/19 PID ALBSBE6ET8BS
Čj. předkladatele 55100/19 Datum autorizace 17.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Farského, Jana Chvojky, Jakuba Michálka, Miroslava Kalouska, Pavla Kováčika, Tomia Okamury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 551)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova děti a mládež; trestní právo; vězeňství
Oblast práva Trestní právo/Vězeňství a výkon trestu
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je nahradit obligatorní rozhodnutí soudu o přerušení výkonu trestu odnětí svobody u těhotných žen nebo matek dítěte mladšího jednoho roku rozhodnutím fakultativním.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 551 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 546 ze dne 30.7.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(171 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(114 kB)
(25 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.7.2019 – 23.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MPSV , MSP , MV , MZD , NSOUD , NSZ
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEKEEQMR.doc 26 kB 30.7.2019
Stanovisko st_KORNBEKEEQMR.doc 25 kB 30.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk