Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
16.8.2019 17:10
 
NBÚ 5651/2019-NBÚ/80
7.8.2019 08:50
 
MPO MPO 57016/19/31200/01000 pr_ALBSBEJGFF3A.docx
32 kB
5.8.2019 16:19
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/19
5.8.2019 13:42
 
MV MV-98731/LG-2019
5.8.2019 13:27
 
SMOČR 863/2019
5.8.2019 13:26
 
kr-olomoucky KUOK 81465/2019
5.8.2019 10:54
 
MZD 31638/2019/LEG
5.8.2019 10:38
 
SPCR GŘ/79/SHP/2019 pr_KORNBERC5A07.docx
21 kB
5.8.2019 10:28
 
ASO 57/2019/ASO pd_ALBSBERBXKRL.doc
49 kB
5.8.2019 10:02
 
kr-karlovarsky KK/2718/LP/19
5.8.2019 09:54
 
ÚVČR 23392/2019-POU
5.8.2019 09:02
 
MPSV MPSV-2019/147237-51
5.8.2019 08:54
 
SSHR 10352/19-SSHR
5.8.2019 08:44
 
MZE 38246/2019-MZE-11192 pd_KORNBEKEWV5P.docx
pr_KORNBEKEWV5P.docx
42 kB
26 kB
2.8.2019 14:27
 
ÚVČR 23393/2019-UVCR pr_ALBSBENGLZLU.doc
140 kB
2.8.2019 14:12
 
praha-city S-MHMP 1423230/2019
2.8.2019 13:46
 
HKČR 84/6000/2019 pr_ALBSBENFTAR3.doc
414 kB
pripominkovani@komora.cz
2.8.2019 13:08
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/14777/2019
2.8.2019 10:54
 
kr-zlinsky KUZL 44437/2019
2.8.2019 09:43
 
kr-kralovehradecky KUKHK-24086/OP/2019 pr_KORNBENB3EY3.doc
48 kB
2.8.2019 09:28
 
UZSVM 02082019-OSI
2.8.2019 09:09
 
NKÚ 123/19-NKU140/389/19 pd_KORNBENAEP6J.pdf
249 kB
2.8.2019 07:47
 
UOOU UOOU-03175/19-2
1.8.2019 15:03
 
ČSÚ CSU-02517/2019-01 119 OL
1.8.2019 13:51
 
MMR 34562/2019-31 pd_KORNBEMFWLNW.pdf
pr_KORNBEMFWLNW.docx
195 kB
170 kB
+ doporučující připomínka
1.8.2019 12:33
 
ČÚZK ČÚZK-11891/2019 pd_ALBSBEMDQTPC.docx
14 kB
1.8.2019 09:30
 
kr-stredocesky OLP/JPS
1.8.2019 08:38
 
MO 219691/2019-1322
1.8.2019 07:59
 
kr-ustecky KUUK/96171/2019/LP
1.8.2019 07:38
 
kr-liberecky MŽP/2019/627
31.7.2019 15:54
 
kr-vysočina KUJI 55733/2019
31.7.2019 14:04
 
MK MK-S 7743/2019 OLP
31.7.2019 14:03
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-31-2019
31.7.2019 12:41
 
kr-jihocesky KUJCK 87349/2019
30.7.2019 12:21
 
ČMKOS ČMKOS-LR-108/2019/109/19 pd_KORNBEKE6HYT.doc
274 kB
30.7.2019 09:01
 
AMSP sine
29.7.2019 15:14
 
AVCR KAV-2932/SPO/2019 pd_KORNBEJHGL7E.pdf
272 kB
29.7.2019 15:09
 
MF MF-18055/2019/1904-4 pr_KORNBEJHF6KP.docx
22 kB
29.7.2019 13:38
 
MSP MSP-379/2019-LO-SP
29.7.2019 10:44
 
NSOUD Sleg 78/2019 pd_KORNBEJC9FWN.rtf
357 kB
29.7.2019 10:38
 
ČBÚ 25239/2019-ČBÚ
29.7.2019 09:23
 
KUK 65/2019/sekr. pd_ALBSBEJAP5XZ.docx
13 kB
26.7.2019 15:01
 
MD 138/2019-510-LV/6 pd_KORNBEF7KAVB.doc
pr_KORNBEF7KAVB.doc
49 kB
60 kB
26.7.2019 14:15
 
MŠMT MSMT-24011/2019-1
25.7.2019 13:37
 
ČNB 2019/079500/CNB/001
25.7.2019 09:21
 
MZV 128070/2019-OPL pd_KORNBEBJDNHC.doc
38 kB
24.7.2019 08:55
 
kr-pardubicky KrÚ 54389/2019 pd_ALBSBEDA5EWA.doc
pr_ALBSBEDA5EWA.docx
248 kB
20 kB
23.7.2019 13:26
 
kr-jihomoravsky JMK 102 993/2019 Bez připomínek Vít Rajtšlégr v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
22.7.2019 13:05
 
UNRR ÚNRR-487/2019 pd_KORNBEBEZ2T6.pdf
189 kB
22.7.2019 12:59
 
NÚKIB 1883/2019-NÚKIB-E/110
22.7.2019 10:16
 
ÚOHS ÚOHS-L0119/2019/NV-19963/2019/440/LRy pd_KORNBEBBQ7HY.pdf
316 kB
19.7.2019 14:12
 
TAČR TACR/21-57/2019 pd_ALBSBE8GBKR2.pdf
29 kB
19.7.2019 10:58
 
BIS 1047/2019-BIS-1
17.7.2019 14:05
 
ČTU ČTÚ-29 607/2019-606 pd_KORNBE6G72N9.pdf
309 kB
17.7.2019 13:12
 
UPV 2019/D19074078/70
17.7.2019 10:34
 
NSSOUD Sleg 203/2019 Nejvyšší správní soud neuplatňuje žádné připomínky
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
16.1.2020 12:21 ÚVČR 20/20 st_ALBSBKVFB4PD_01.pdf
st_ALBSBKVFB4PD_02.docx
stp_ALBSBKVFB4PD.docx
231 kB
46 kB
2522 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk