Identifikace materiálu
Čj. OVA 657/19 PID ALBSBDWH8PIV
Čj. předkladatele 54200/19 Datum autorizace 9.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 542)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova majetek státu; státní podnik; územní samosprávné celky
Oblast práva Finanční právo/Majetek státu
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je posílit postavení obcí a krajů při nabývání majetku státu, aby měly reálnou možnost získat do svého vlastnictví nemovité věci, které se nachází na jejich území a které potřebují pro plnění svých funkcí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 542 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 541 ze dne 30.7.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(172 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(144 kB)
(74 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.7.2019 – 16.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MMR , MO , MPO , MSP , MV , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEKE72TD.doc 26 kB 30.7.2019
Stanovisko st_KORNBEKE72TD.doc 74 kB 30.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk