Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
6.8.2019 16:48
 
UZSI sine
5.8.2019 10:25
 
NÚKIB 1909/2019-NÚKIB-E/110 pd_KORNBERBTMJR.pdf
pr_KORNBERBTMJR.docx
98 kB
22 kB
2.8.2019 21:51
 
SMSCR T093-SMSČR-2019 pr_ALBSBENRAHID.docx
233 kB
2.8.2019 20:24
 
HKČR 85/6000/2019 pr_KORNBENPL9RE.doc
552 kB
pripominkovani@komora.cz
2.8.2019 16:14
 
MPO MPO 53206/19/31600/01000 pr_KORNBEK8KACK.docx
30 kB
2.8.2019 14:47
 
MŽP MZP/2019/110/1719
2.8.2019 13:11
 
kr-moravskoslezsky MSK 104649/2019 pr_KORNBENF5Y36.docx
141 kB
2.8.2019 13:02
 
Komora-KDP 2972/2019 pd_KORNBENEXK9M.pdf
pr_KORNBENEXK9M.docx
237 kB
55 kB
2.8.2019 11:49
 
MZD MZDR 30131/2019/LEG pr_ALBSBEJBUW5C.docx
22 kB
2.8.2019 11:26
 
SPCR 76/2019 pr_ALBSBEND2TS6.docx
60 kB
Předložené připomínky jsou zásadní.
2.8.2019 09:50
 
kr-karlovarsky KK/2575/LP/19
2.8.2019 07:45
 
UOOU UOOU-03089/19-2
1.8.2019 16:32
 
MPSV MPSV-2019/140997-51 pr_KORNBE7ETK9P.docx
29 kB
1.8.2019 16:30
 
MV MV- 94802-6/LG-2019
1.8.2019 15:24
 
NSZ 1 SL 365/2019-14 pr_ALBSBEMHPBX2.doc
58 kB
1.8.2019 15:23
 
ÚVČR 22549/2019-ORF
1.8.2019 13:35
 
SMOČR 822/2019
1.8.2019 11:04
 
ASO 55/2019/ASO pd_ALBSBEMCN4X3.doc
49 kB
1.8.2019 10:06
 
kr-kralovehradecky KUKHK-23999/OP/2019 pr_KORNBEMBHVCR.doc
60 kB
1.8.2019 09:58
 
kr-vysočina KUJI 55722/2019 pr_KORNBEMBDCA4.doc
40 kB
1.8.2019 08:15
 
praha-city S-MHMP 1339915/2019
31.7.2019 16:39
 
AMSP GŘ/174/2019 pr_KORNBELK7KMX.docx
65 kB
31.7.2019 15:45
 
ČTU ČTÚ-28 389/2019-606 pd_ALBSBELJ24PW.docx
31 kB
31.7.2019 14:34
 
MZV 126700/2019-OPL pd_KORNBEEDAU64.doc
pr_KORNBEEDAU64.doc
44 kB
44 kB
31.7.2019 14:26
 
ÚOHS ÚOHS-L0116/2019/NV-20889/2019/440/LRy pd_KORNBELGLEDB.pdf
pr_KORNBELGLEDB.docx
356 kB
18 kB
31.7.2019 14:05
 
MK MK-S 7415/2019 OLP
31.7.2019 13:28
 
MZE 36509/2019-MZE-11192 pd_KORNBEJCZLQB.docx
pr_KORNBEJCZLQB.docx
51 kB
24 kB
31.7.2019 11:31
 
kr-zlinsky KUZL 44439/2019 pr_KORNBELD72H8.doc
38 kB
31.7.2019 09:52
 
UZSVM 31072019-OFIN
30.7.2019 15:34
 
kr-jihomoravsky JMK 98 342/2019 pr_KORNBEKHWZFY.doc
75 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je Ing. Ludmila Hrachovinová, vedoucí odboru ekonomického Krajského úřadu Jihomoravského kraje, tel. 541 651 291, e-mail: hrachovinova.ludmila@jmk.cz JUDr. Bohumil Šimek, v.r. hejtman Jihomoravského kraje
30.7.2019 15:09
 
MO 201018/2019-1322
30.7.2019 14:56
 
ČBÚ 23973/2019-ČBÚ
30.7.2019 12:06
 
ČMKOS ČMKOS-LR-107/2019/106/19 pd_KORNBEKDUS3K.doc
273 kB
30.7.2019 11:01
 
kr-ustecky KUUK/91753/2019/LP pd_KORNBEKCKZ0S.docx
pr_KORNBEKCKZ0S.docx
47 kB
17 kB
29.7.2019 15:50
 
ČSÚ CSU-02657/2019-01 114 OL
29.7.2019 15:18
 
MMR 33275-2019-31 pd_KORNBEJHLRCH.pdf
pr_KORNBEJHLRCH.docx
166 kB
21 kB
29.7.2019 14:05
 
MSP MSP-357/2019-LO-SP pr_KORNBEJG6SB1.doc
35 kB
29.7.2019 13:36
 
ÚVČR 22547/2019-UVCR pd_KORNBEJFM5Y7.pdf
pr_KORNBEJFM5Y7.doc
171 kB
56 kB
26.7.2019 14:47
 
NKÚ 119/19-NKU140/384/19 pd_KORNBEFGZM3U.pdf
pr_KORNBEFGZM3U.docx
244 kB
47 kB
26.7.2019 14:18
 
MŠMT MSMT-22757/2019-1
26.7.2019 14:18
 
AVCR KAV-2810/SPO/2019 pd_KORNBEFGFCHP.pdf
258 kB
26.7.2019 11:19
 
NSOUD Sleg 76/2019 pd_KORNBEFCXBEU.rtf
pr_KORNBEFCXBEU.doc
358 kB
48 kB
26.7.2019 10:23
 
MD 133/2019-510-LV/14 pd_KORNBED7J6VW.doc
49 kB
25.7.2019 08:45
 
kr-olomoucky KUOK 78630/2019
24.7.2019 15:43
 
Hrad KPR 3046/2019 pd_KORNBEDJ4XHG.pdf
31 kB
23.7.2019 23:35
 
NBÚ 5377/2019-NBÚ/80
23.7.2019 13:35
 
ČNB 2019/075792/CNB/001 pr_KORNBECFLB9D.docx
40 kB
23.7.2019 10:31
 
ÚVČR 22550/2019-UVCR pr_ALBSBECBZDUX.doc
168 kB
tato připomínka je zásadní !
22.7.2019 14:35
 
kr-liberecky MF-7508/2019/32-11 pr_KORNBEBGS4V5.doc
75 kB
19.7.2019 13:34
 
ČÚZK ČÚZK-11387/2019 pd_ALBSBE8FBHY3.docx
14 kB
19.7.2019 10:57
 
BIS 1038/2019-BIS-1
16.7.2019 09:48
 
TAČR TACR/21-56/2019 pd_ALBSBE5B6ELG.pdf
28 kB
15.7.2019 14:33
 
kr-pardubicky KrÚ 52109/2019 pd_KORNBE4GR5Y4.doc
pr_KORNBE4GR5Y4.docx
248 kB
25 kB
12.7.2019 09:15
 
kr-jihocesky KUJCK 79129/2019
9.7.2019 08:46
 
NSSOUD Sleg 203/2019-41 Nejvyšší správní soud neuplatňuje žádné připomínky
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
1.11.2019 09:58 ÚVČR 806/19 st_ALBSBHHCGX1G_01.pdf
st_ALBSBHHCGX1G_02.docx
stp_ALBSBHHCGX1G.docx
306 kB
40 kB
81 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk