Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
29.7.2019 15:03
 
MF MF-16957/2019/7101-6 pr_KORNBEJHB972.docx
15 kB
29.7.2019 14:15
 
BIS 1076/2019-BIS-1 pr_ALBSBEFESBNM.doc
62 kB
29.7.2019 14:15
 
MV MV-92321/LG-2019
29.7.2019 13:32
 
MŽP MZP/2019/110/1662
29.7.2019 12:27
 
NSOUD Sleg 74/2019 pd_ALBSBEJE52I0.rtf
pr_ALBSBEJE52I0.doc
361 kB
50 kB
29.7.2019 12:23
 
UZSI sine
29.7.2019 10:25
 
ÚVČR 21921/2019-OPR
26.7.2019 09:37
 
MO MO 215933/2019-1322 pd_ALBSBEFAXML6.docx
pr_ALBSBEFAXML6.docx
91 kB
88 kB
25.7.2019 17:01
 
MZE 35535/2019-MZE-11192 pd_KORNBECG4N4T.docx
42 kB
25.7.2019 14:56
 
ÚVČR 21922/2019-UVCR pr_KORNBEEH7GWQ.doc
138 kB
25.7.2019 12:36
 
MPO MPO 50878/19/11200/01000 pr_KORNBECFT9W3.docx
29 kB
25.7.2019 11:29
 
MPSV MPSV-2019/136893-51
25.7.2019 09:18
 
MZV 125825/2019-OPL pd_ALBSBE8C8H34.doc
pr_ALBSBE8C8H34.doc
41 kB
41 kB
23.7.2019 14:49
 
MK MK-S 7224/2019 OLP
22.7.2019 10:20
 
MD 131/2019-510-LV/2 pd_ALBSBE5AQJFJ.doc
pr_ALBSBE5AQJFJ.docx
49 kB
19 kB
18.7.2019 10:54
 
MZD MZDR 29044/2019/LEG
15.7.2019 13:25
 
NSZ 1 SL 363/2019 - 20 pd_ALBSBE4FE3FI.doc
54 kB
12.7.2019 17:19
 
MMR 32654/2019-31 pd_KORNBDZKYEFV.pdf
pr_KORNBDZKYEFV.docx
256 kB
163 kB
10.7.2019 16:30
 
MŠMT MSMT-22274/2019-1
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
24.10.2019 10:25 ÚVČR 745/19 st_ALBSBH9BVG8S_01.pdf
st_ALBSBH9BVG8S_02.doc
stp_ALBSBH9BVG8S.doc
234 kB
70 kB
34 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk