Identifikace materiálu
Čj. OVA 802/19 PID ALBSBCTB7HK4
Čj. předkladatele MPSV-2019/114866-51 Datum autorizace 4.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Občanské právo/Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí; Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Úkol byl uložen Programovým prohlášením vlády a je obsažen v Plánu legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Návrh zákona má za cíl řešit situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 15.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 898 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 662 ze dne 15.6.2020
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(181 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.6.2019 – 2.7.2019 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , DAČR , FA , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , PSP_ZV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQNHGPBG.doc 26 kB 18.6.2020
Materiál ma_ALBSBQNHGPBG.docx 108 kB 18.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQNHGPBG.docx 240 kB 18.6.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBQNHGPBG.docx 54 kB 18.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk