Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
13.6.2019 10:24
 
MK MK-S 5500/2019 OLP pr_ALBSBCVCRJ9C.docx
16 kB
11.6.2019 14:34
 
MŽP MZP/2019/110/1329
11.6.2019 14:21
 
MZD MZDR 22392/2019/LEG pr_KORNBCPEYMJG.docx
19 kB
11.6.2019 10:27
 
MV MV-71891/LG-2019 pr_KORNBD2AQT6Q.docx
29 kB
10.6.2019 14:54
 
MF MF-12837/2019/7101-1
10.6.2019 14:42
 
MŠMT MSMT-16529/2019-1 pd_ALBSBCWFNVB9.docx
pr_ALBSBCWFNVB9.doc
33 kB
68 kB
10.6.2019 12:11
 
MPSV MPSV-2019/103775-51
7.6.2019 14:03
 
ÚVČR 17654/2019-UVCR pr_ALBSBCWG6A7J.doc
137 kB
7.6.2019 10:27
 
ÚVČR 17655/2019-OPR
6.6.2019 15:34
 
MZE 28393/2019-MZE-11192 pd_KORNBCTE4M3U.docx
47 kB
5.6.2019 15:55
 
MPO MPO 40269/19/11200/01000 pr_KORNBCTH44W1.docx
30 kB
4.6.2019 15:53
 
MO MO 164933/2019-1322
4.6.2019 13:21
 
MMR 27241/2019-31 pd_KORNBCTFBPEJ.pdf
pr_KORNBCTFBPEJ.docx
188 kB
166 kB
3.6.2019 10:32
 
MZV 119662/2019-OPL pd_KORNBCNENAB8.doc
48 kB
28.5.2019 17:54
 
MD 107/20019-510-LV/2 pd_ALBSBCGH84R9.doc
49 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk