Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBCDGHNGB
Čj. předkladatele 92/2019-LO-SP Datum autorizace 21.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova konkurz a vyrovnání
Oblast práva Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz
Důvod předložení Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 31/2019 Sb., který nabývá účinnosti k 1. 6. 2019, stanovuje v § 6 odst. 8 povinnost vydávat průkazy insolvenčním správcům. Jelikož se insolvenční správce bude průkazem prokazovat třetím osobám, je nutné stanovit vzor průkazu vyhláškou.
Popis Navrhuje se předložit návrh vyhlášky, jehož cílem je stanovit vzor průkazu insolvenčního správce, který se vydává fyzické osobě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.7.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.5.2019 – 11.6.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSBELG9DNF.docx 1841 kB 31.7.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBELG9DNF.doc 58 kB 31.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk