Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
17.5.2019 15:02
 
NBÚ 3761/2019-NBÚ/80
13.5.2019 10:06
 
NÚKIB 1174/2019-NÚKIB-E/110
10.5.2019 10:56
 
KZPS 30489 pr_KORNBC2CH6E2.docx
211 kB
9.5.2019 23:22
 
SMSCR T050-SMSČR-2019 pr_ALBSBBZT3A76.docx
238 kB
9.5.2019 19:24
 
SMOČR 254/19 pd_ALBSBBZNEKJF.pdf
pr_ALBSBBZNEKJF.docx
262 kB
41 kB
9.5.2019 18:12
 
kr-vysočina KUJI 28560/2019 pr_KORNBBZLZL3O.doc
48 kB
9.5.2019 17:17
 
AMSP sine
9.5.2019 15:50
 
MF MF-9631/2019/1904-4 pr_KORNBBZJ8PLR.docx
31 kB
Původní připomínky byly stornovány - vkládáme doplněnou verzi.
9.5.2019 15:44
 
MO MO 129992/2019-1322
9.5.2019 15:41
 
SPCR GŘ/45/SHP/2019 pr_ALBSBBZJ38S6.docx
55 kB
9.5.2019 15:39
 
Komora-KA 889/19 pd_ALBSBBZJ2601.pdf
pr_ALBSBBZJ2601.docx
163 kB
35 kB
9.5.2019 15:20
 
MV MV-53279-8/LG-2019 pr_KORNBBZHMN0I.docx
52 kB
9.5.2019 14:58
 
UOOU UOOU-01814/19
9.5.2019 14:32
 
NSSOUD Sleg 215/2019-7 pr_KORNBBZGQ41F.docx
45 kB
9.5.2019 14:10
 
MPO MPO 30118/19/31200/01000 pr_KORNBBWJBMP2.docx
40 kB
9.5.2019 14:04
 
ÚVČR 12735/2019-UVCR pr_KORNBBZG6PC7.doc
164 kB
9.5.2019 14:03
 
MPSV MPSV-2019/71268-51
9.5.2019 13:27
 
kr-zlinsky 23526/2019
9.5.2019 12:49
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/9667/2019 pr_ALBSBBZEP2YS.doc
47 kB
9.5.2019 11:24
 
ÚVČR 12733/2019-POU pd_KORNBBZD29Q9.doc
pr_KORNBBZD29Q9.doc
86 kB
52 kB
9.5.2019 10:29
 
kr-moravskoslezsky MSK 50835/2019 pd_KORNBBZBY8R6.docx
127 kB
9.5.2019 09:55
 
kr-karlovarsky KK/1463/LP/19
9.5.2019 09:46
 
MZE Č.j. 20098/2019-MZE-11192 pd_KORNBBTDPULY.docx
pr_KORNBBTDPULY.docx
46 kB
34 kB
9.5.2019 09:34
 
HKČR 51/6000/2019 pr_KORNBBZAVV2S.doc
476 kB
pripominkovani@komora.cz
9.5.2019 08:42
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/19
9.5.2019 08:30
 
UZSČR 19047 pr_KORNBBZ9MX3O.docx
59 kB
9.5.2019 07:04
 
kr-jihomoravsky JMK 53 330/2019 Bez připomínek Vít Rajtšlégr v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
7.5.2019 18:43
 
AVCR KAV-1520/SPO/2019 pd_KORNBBXMLM8A.pdf
283 kB
7.5.2019 14:34
 
NSOUD Sleg 35/2019 pd_KORNBBXGQYKK.rtf
357 kB
7.5.2019 13:22
 
kr-stredocesky OLP/JPS
7.5.2019 12:55
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-18-2019
7.5.2019 12:11
 
ČMKOS ČMKOS-LR-058/2019/050/19 pd_ALBSBBXDY56O.doc
pr_ALBSBBXDY56O.docx
274 kB
16 kB
7.5.2019 11:59
 
ÚOHS ÚOHS-L0064/2019/NV-12505/2019/440/LRy pd_KORNBBXDQV7B.pdf
pr_KORNBBXDQV7B.docx
371 kB
15 kB
7.5.2019 11:19
 
ČSÚ CSU-01472/2019-01 59 OL
7.5.2019 10:10
 
MK MK-S 4070/2019 OLP
7.5.2019 09:41
 
MZV 113084/2019-OPL pd_KORNBBQA93NO.doc
38 kB
7.5.2019 09:32
 
praha-city S-MHMP673806/2019
7.5.2019 08:48
 
MD 68/2019-510-LV/2 pd_ALBSBBTBKY39.doc
pr_ALBSBBTBKY39.doc
50 kB
47 kB
6.5.2019 13:55
 
kr-kralovehradecky KUKHK/14206/OP/2019 pr_ALBSBBWFYRWH.doc
48 kB
6.5.2019 13:08
 
BIS 625/2019-BIS-1
6.5.2019 10:40
 
KUK 32/2019/sekr. pd_ALBSBBWC76DE.docx
13 kB
3.5.2019 10:36
 
kr-ustecky KUUK/48797/2019/LP
2.5.2019 16:18
 
MMR 22074/20109-31 pd_KORNBBSJS8QG.pdf
166 kB
2.5.2019 13:54
 
ČNB 2019/040633/CNB/001
2.5.2019 13:47
 
ČBÚ SBS 12587/2019
2.5.2019 12:58
 
kr-liberecky MŽP/2019/410/310
2.5.2019 10:35
 
Hrad 1713/2019 pd_ALBSBBSC3VUH.pdf
32 kB
2.5.2019 10:03
 
SSHR 05528/19-SSHR
2.5.2019 08:41
 
kr-pardubicky KrÚ 28677/2019
30.4.2019 14:06
 
kr-olomoucky KUOK 44251/2019
30.4.2019 13:52
 
kr-jihocesky KUJCK 51127/2019
30.4.2019 13:25
 
NKÚ 123/19-NKU140/228/19 pd_KORNBBQFE9H1.pdf
251 kB
30.4.2019 10:41
 
NSZ 1 SL 331/2019-8 pd_KORNBBQC7QCP.doc
50 kB
30.4.2019 10:37
 
UZSVM 30042019-OSI
30.4.2019 08:17
 
MŠMT MSMT-11949/2019-1 pd_ALBSBBPJBRE2.docx
pr_ALBSBBPJBRE2.doc
33 kB
74 kB
29.4.2019 15:25
 
MZD MZDR 15789/2019/LEG
29.4.2019 08:43
 
MSP MSP-189/2019-LO-SP pr_KORNBBP9UP9S.doc
54 kB
25.4.2019 16:00
 
ČTU ČTÚ-17 040/2019-606
25.4.2019 13:32
 
TAČR TACR/21-34/2019 pd_ALBSBBKFJU5U.pdf
31 kB
23.4.2019 11:53
 
ČÚZK ČÚZK-06763/2019 pd_KORNBBHDFUSJ.docx
14 kB
23.4.2019 09:48
 
UNRR ÚNRR-0262/2019 pd_KORNBBHB6N5L.pdf
189 kB
17.4.2019 12:09
 
Komora-ČSK LEG_CSK_201_19
12.4.2019 13:17
 
UPV 2019/D19040368/70
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
8.11.2019 15:20 ÚVČR 706/19 st_ALBSBHQGA9J5_01.pdf
st_ALBSBHQGA9J5_02.docx
stp_ALBSBHQGA9J5.docx
335 kB
33 kB
107 kB
"Oprava drobných chyb legislativně technického charakteru v příloze stanoviska Legislativní rady vlády k upravenému znění návrhu zákona identifikovaných až po publikaci původního znění stanoviska. Opravy jsou konkrétně provedeny v ustanoveních čl. I bodu 9 (§ 2 písm. r)), bodu 59 (§ 21 odst. 1 písm. m)), bodu 60 (§ 21c odst. 6 písm. a) a c)), bodu 72 (§ 28a odst. 3), bodu 87, bodu 94 (§ 44 odst. 2), bodu 95 (§ 44 odst. 3 písm. n), p) a q)) a bodu 99 (§ 45 písm. c) a d)).".
31.10.2019 14:07 ÚVČR 706/19 st_ALBSBHGH92HL_01.pdf
st_ALBSBHGH92HL_02.docx
stp_ALBSBHGH92HL.docx
296 kB
33 kB
120 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk