Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
26.3.2019 14:23
 
MD 47/2019-510-LV/7 pr_ALBSBAMDLGJP.doc
49 kB
25.3.2019 17:01
 
MF MF-7469/2019/1904-4 pr_KORNBALLSLPF.docx
35 kB
25.3.2019 17:00
 
MPO MPO 24378/19/41200/01000 pr_KORNBALLQ4TF.docx
48 kB
25.3.2019 14:33
 
MŽP MZP/2019/110/731 pr_KORNBALHV6GF.docx
303 kB
25.3.2019 13:44
 
SPCR GŘ/29/SHP/ pr_ALBSBALGXVFF.docx
33 kB
25.3.2019 11:52
 
MZE 15655/2019-MZE-11192 pd_KORNBAFD7L33.docx
pr_KORNBAFD7L33.doc
47 kB
41 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk