Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
25.3.2019 13:23
 
MZV 109903/2019-OBP pd_KORNBALBG7KY.doc
pr_KORNBALBG7KY.doc
46 kB
32 kB
22.3.2019 14:48
 
MF MF-7703/2019/1902-2 pr_KORNBAHJ7P48.docx
18 kB
22.3.2019 13:25
 
MO MO 84501/2019-1322 pd_KORNBAHGKQPD.docx
pr_KORNBAHGKQPD.docx
53 kB
23 kB
22.3.2019 10:29
 
MMR 17908/2019-31 pd_KORNBAHD5KAN.pdf
pr_KORNBAHD5KAN.docx
359 kB
31 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk