Identifikace materiálu
Čj. OVA 243/19 PID ALBSBAAEAZ34
Čj. předkladatele 42500/19 Datum autorizace 18.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 425)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova armáda; financování a investice; finanční prostředky státu
Oblast práva Ústavní právo/Bezpečnost a armáda; Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je jednak zakotvit do budoucna povinnost vyčleňovat při přípravě státního rozpočtu k financování obranných potřeb státu vždy výdaje ve výši ne méně než 2 % hrubého domácího produktu, a jednak uložit vládě povinnost vždy nejdéle každý čtvrtý rok na základě vyhodnocení stavu zajištění obrany České republiky a s přihlédnutím k obranným potřebám státu a zásadám obranného plánování mezinárodních organizací, jichž je Česká republika členem, stanovit formou usnesení vlády konkrétní pokyny pro výstavbu, přípravu a použití ozbrojených sil a s nimi související výdaje státního rozpočtu na další desetileté plánovací období.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.4.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 1.4.2019 Číslo Sněmovního tisku 425 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 216 ze dne 1.4.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(166 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(139 kB)
(70 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.3.2019 – 22.3.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MO , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBATH3XG8.doc 25 kB 1.4.2019
Stanovisko st_ALBSBATH3XG8.doc 68 kB 1.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk