Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
14.3.2019 17:54
 
Komora-ČAK 07.32-000002/19 pr_KORNBA9MTDP9.docx
27 kB
14.3.2019 13:21
 
MPO MPO 15465/19/01300/01000 pr_KORNB9ZJEH92.docx
29 kB
Připomínka v příloze
12.3.2019 20:24
 
NÚKIB 678/2019-NÚKIB-E/110 pd_KORNBA7JJWB7.pdf
pr_KORNBA7JJWB7.docx
540 kB
31 kB
12.3.2019 19:19
 
UZSI 2723/2019-ZSI pr_KORNBA7PEN7F.docx
24 kB
12.3.2019 16:50
 
BIS 373/2019-BIS-1 pr_KORNBA7LKV25.doc
98 kB
12.3.2019 16:33
 
UOOU UOOU-00971/19-13 pr_KORNBA7L8Y21.docx
31 kB
12.3.2019 16:14
 
NBÚ 2090/2019-NBÚ/80 pr_KORNBA6GY83J.docx
33 kB
12.3.2019 15:49
 
Hrad KPR 830/2019 pd_ALBSBA7KDYNL.pdf
28 kB
12.3.2019 15:39
 
ÚVČR 5370/2019-UVCR pr_KORNBA7K7831.doc
158 kB
12.3.2019 15:11
 
MF MF-4817/2019/19-3 pr_KORNBA7JN4CT.doc
68 kB
12.3.2019 10:46
 
HKČR 31/6000/2019 pr_KORNBA7DGG4F.doc
422 kB
pripominkovani@komora.cz
12.3.2019 09:55
 
MV MV-23611/LG-2019 pr_KORNBA7B5TJ0.docx
41 kB
12.3.2019 08:52
 
ČTU ČTÚ-6 167/2019-606 pd_ALBSBA7B8QN6.docx
pr_ALBSBA7B8QN6.doc
31 kB
83 kB
11.3.2019 12:53
 
MZV 105376/2019-OPL pd_ALBSB9YJYQ94.doc
pr_ALBSB9YJYQ94.doc
43 kB
43 kB
8.3.2019 09:01
 
ČNB 2019/018491/CNB/001
7.3.2019 08:46
 
MSP MSP-74/2019-LO-SP pr_KORNBA2B4V7E.doc
44 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
11.3.2020 09:34 ÚVČR 15/20 st_ALBSBMLC2QVV_01.pdf
st_ALBSBMLC2QVV_02.docx
stp_ALBSBMLC2QVV.docx
244 kB
30 kB
72 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk