Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSB9BGVY8D
Čj. předkladatele MO 38181/2019-1322 Datum autorizace 12.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova obrana; zpravodajské služby
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Materiál se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2018 s tím, že předseda Legislativní rady vlády udělil v prosinci 2018 souhlas s předložením návrhu zákona až v roce 2019.
Popis Účelem předloženého návrhu zákona je založit Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany České republiky. Za tím účelem se mu v novele zákona o Vojenském zpravodajství umožní používání technických prostředků kybernetické obrany a upraví pravidla pro jejich použití.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.3.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.2.2019 – 12.3.2019 Adresa připomínek legislativa.mo@army.cz
Připomínková místa BIS , ČNB , ČTÚ , Hrad , KML , KOM , MPO , MSP , MV , MZV , NBÚ , NÚKIB , ÚZSI
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB9BGVY8D.doc 35 kB 12.2.2019
Návrh usnesení us_ALBSB9BGVY8D.doc 25 kB 12.2.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSB9BGVY8D.doc 38 kB 12.2.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSB9BGVY8D.docx 76 kB 12.2.2019
Materiál ma_ALBSB9BGVY8D.docx 38 kB 12.2.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSB9BGVY8D.docx 79 kB 12.2.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSB9BGVY8D.docx 30 kB 12.2.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB9BGVY8D.docx 58 kB 12.2.2019
Průvodní dopis pd_ALBSB9BGVY8D.pdf 195 kB 12.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk