Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
21.1.2019 08:28
 
MK MK-S 97/2019 OLP
17.1.2019 16:38
 
MF MF-358/2019/7005-3 pr_KORNB8HLCDMN.docx
24 kB
17.1.2019 15:05
 
MPSV MPSV-2019/1851-51
17.1.2019 15:02
 
MŽP MZP/2019/110/30 pd_KORNB8HJG9JO.docx
pr_KORNB8HJG9JO.doc
304 kB
32 kB
17.1.2019 13:57
 
MD 1/2019-510-LV/2 pd_ALBSB8BFWJ4X.doc
50 kB
17.1.2019 10:42
 
MV MV-1765/LG-2019 pr_KORNB8HD3ZV6.docx
32 kB
17.1.2019 08:37
 
ÚVČR 233/2019-SEZ
16.1.2019 16:37
 
MZD 590/2019/LEG
15.1.2019 15:33
 
ČTU ČTÚ-251/2019-606 pd_ALBSB8FK3M7F.docx
pr_ALBSB8FK3M7F.doc
31 kB
70 kB
15.1.2019 15:26
 
MZV 100347/2018-OPL pd_KORNB8BHAMJM.doc
38 kB
14.1.2019 15:36
 
MŠMT MSMT-529/2019-1
14.1.2019 15:06
 
MO MO 6155/2019-1322
14.1.2019 13:40
 
MMR 263-31-2019 pd_KORNB8EGVABW.pdf
179 kB
14.1.2019 10:05
 
MZE 424/2019-MZE-11192 pd_KORNB8BD35FI.docx
pr_KORNB8BD35FI.docx
42 kB
25 kB
11.1.2019 15:02
 
ÚVČR 232/2019-UVCR pr_KORNB8BJGRWE.docx
122 kB
11.1.2019 08:19
 
MSP MSP-9/2019-LO-SP

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk