Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSB83HDJP6
Čj. předkladatele MPO 81456/18/71600/01000 Datum autorizace 3.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova telekomunikace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci v rámci EU a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.
Popis Návrh zákona je předkládán z důvodu stanovení sankčních povinností v souladu se změnou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci v rámci EU.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.1.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.1.2019 – 17.1.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB83HDJP6.docx 108 kB 3.1.2019
Návrh usnesení us_ALBSB83HDJP6.doc 50 kB 3.1.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSB83HDJP6.doc 32 kB 3.1.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSB83HDJP6.docx 31 kB 3.1.2019
Materiál ma_ALBSB83HDJP6.doc 46 kB 3.1.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSB83HDJP6.doc 56 kB 3.1.2019
Průvodní dopis pd_ALBSB83HDJP6.zip 479 kB 3.1.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSB83HDJP6.docx 20 kB 3.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk