Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
14.1.2019 11:32
 
praha-city S-MHMP2082204/2018
11.1.2019 22:28
 
SMOČR 1358/2018
11.1.2019 15:37
 
kr-karlovarsky 3220/LP/18
11.1.2019 14:52
 
MŽP MZP/2018/110/3250
11.1.2019 14:09
 
MO MO 2967/2019-1322 pd_KORNB8BHD8AB.docx
pr_KORNB8BHD8AB.docx
37 kB
28 kB
11.1.2019 13:32
 
MŠMT MSMT-42211/2018-1
11.1.2019 09:39
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/18
11.1.2019 09:26
 
MK MK-S 15190/2018 OLP pr_ALBSB89AY7BF.docx
18 kB
11.1.2019 09:18
 
ÚVČR 41288/2018-OPR
10.1.2019 16:55
 
MPO MPO 91632/18/21100/01000
10.1.2019 15:52
 
kr-moravskoslezsky MSK 174980/2018 pd_KORNB8AKFPVJ.docx
127 kB
10.1.2019 14:04
 
UOOU UOOU-10743/18-3 pr_ALBSB8AHC47W.docx
24 kB
10.1.2019 09:42
 
MPSV MPSV-2018/252696-51
10.1.2019 09:33
 
MZE Č.j. 74078/2018-MZE-11192 pd_KORNB88LEXLZ.docx
pr_KORNB88LEXLZ.docx
46 kB
30 kB
9.1.2019 16:39
 
kr-liberecky MV-51320/LG-2018
9.1.2019 16:03
 
ÚVČR 41289/2018-KOM pr_KORNB89KNHMI.doc
138 kB
9.1.2019 09:44
 
kr-kralovehradecky KUKHK-1280/OP/2019
9.1.2019 09:09
 
kr-jihocesky KUJCK/152919/2018 pr_KORNB89BKR8J.docx
22 kB
8.1.2019 14:09
 
MZV 143789/2018-OPL pd_KORNB88H88QK.doc
48 kB
8.1.2019 11:15
 
MD 293/2018-510-LV/2 pd_ALBSB84CBJU7.doc
50 kB
8.1.2019 08:54
 
kr-jihomoravsky JMK 173 668/2018 Bez připomínek JUDr. Roman Heinz, Ph.D., v. r. ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
7.1.2019 16:24
 
MF MF-30608/2018/7101-3 pr_KORNB87L3JDD.docx
16 kB
7.1.2019 15:03
 
kr-ustecky 591/LP/2018
7.1.2019 14:07
 
kr-olomoucky KUOK 94/2019
7.1.2019 13:08
 
kr-zlinsky 86656/2018
7.1.2019 08:39
 
kr-stredocesky OLP/JPS
4.1.2019 14:17
 
MZD 54522/2018/LEG
4.1.2019 10:20
 
MSP MSP-630/2018-LO-SP pr_KORNB84CULB1.doc
30 kB
21.12.2018 18:13
 
MMR 56310/2018-31 pd_KORNB7NN7YF4.pdf
172 kB
20.12.2018 12:13
 
kr-pardubicky KrÚ 84711/2018
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk